!-- Google Tag Manager -->

Podloží je základ pokládky

Zkuste náš lokátor a najděte si nejbližší prodejnu DITON výrobků.

Spočítejte
si vaši cenu

Kalkulačka dlažby Kalkulačka plotů

Mezi nejdůležitější fáze pokládky patří správné provedení podkladových vrstev, jen tak dokážeme vyrobit kvalitní dlážděnou zpevněnou plochu. Ani ta nejlepší dlažba ze sortimentu společnosti DITON nezmírní nedostatky v podloží. Je třeba brát v patrnost, že složení jednotlivých podkladových vrstev je vždy závislé na geologických podmínkách a předpokládaných zatížení právě realizované plochy. Jiné podloží bude pro pochozí chodník a zcela jiné pro velké zatížení průmyslových ploch.
 
Před zahájením prací souvisejících s pokládkou betonové dlažby provedeme ztržení zemní pláně ve spádu budoucí plochy a její dokonalé zhutnění.
 
Nejvhodnějším materiálem na přípravu podkladových vrstev je drcené kamenivo jednotlivých frakcí 32-63mm, 16-32mm a 8-16mm. Velmi důležité je jejich správné a důkladné zhutnění. Jednotlivé vrstvy hutníme zvlášť, případně po jejich částech o tloušťce 10 -15cm.  Nesmíme zapomenout, že podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí podkladové vrstvy.

Vrstvy podkladových vrstev dle typu komunikace

 

  TYP KOMUNIKACE
  Chodník Plochy pro vozidla do 3,5t Plochy pro vozidla nad 3,5t Nad 3,5t, špatné geol. Podmínky
A - Dlažba DITON 60 mm 80 mm 80 mm 80 - 100 mm
B -Ukládací vrstva drť 4-8 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
C - Drcené kamenivo 8-16mm 100-150 mm 100 mm 100 mm 50 mm
D - Drcené kamenivo 16 -32mm * 200 mm 100 mm 100 mm
E - Drcené kamenivo 32-63mm * * 200 mm 250 mm
F - Štěrkopísek 0-8mm * 100 mm 100 mm 100 mm
G - Geotextílie * * * 5 mm
H - Štěrkopísek 0-8mm * * * 50 - 100 mm
Tab: Orientační složení podkladových vrstev při pokládce dlažby DITON

 

Podloží je základ pokládky | DITON

Ukládací lóže

Na zhotovení ukládací vrstvy tloušťky 50 mm použijeme drcené kamenivo frakce 4–8 mm, které stejnosměrně urovnáme na vyspádované a řádně zhutněné podkladové vrstvy. Tuto vrstvu už nehutníme! Dřevenou či ocelovou latí kamenivo stáhneme s max. přesností na požadovanou výšku. Spád plochy min. 2% v podélném i příčném směru. Při stanovení potřebné výšky, musíme brát v úvahu budoucí pokles celé plochy o cca 8 mm v důsledku konečného zhutnění. Až na malé výjimky není žádoucí klást dlažební kameny do betonové lože, kde betonová dlažba nedokáže dále pracovat.

 

Máte dotaz nebo zájem o některý z našich produktů? Neváhejte nám napsat.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Odpověď vám bude zaslána do 2 pracovních dnů.

Máte raději tištěný katalog?
Napište si o něj, pošleme Vám jej ZDARMA.