!-- Google Tag Manager -->

Zvýšení účinnosti informačního systému pro zefektivnění výrobního procesu a vztahu k zákazníkům s. r. o. DITON, reg. číslo: 2.2 ITP03/405

Zkuste náš lokátor a najděte si nejbližší prodejnu DITON výrobků.

Spočítejte
si vaši cenu

Kalkulačka dlažby Kalkulačka plotů

 

Projekt: Zvýšení účinnosti informačního systému pro zefektivnění výrobního procesu a vztahu k zákazníkům s. r. o. DITON, reg. číslo: 2.2 ITP03/405

Nositel projektu: DITON s.r.o.

Doba realizace: 1.11.2010 – 30.10.2013

Projekt byl zaměřen na zavádění a rozšiřování využití  informačního systému pro zvyšování vnitřní efektivity výrobního procesu a vztahu k zákazníkům. V rámci projektu jsme zlepšili:

  1. stávající fungování používaného ekonomického a výrobního informačního systému přechodem z replikačního systému přenosu dat do on-line systému,
  2. interní služby pro uživatele PC a snížili chybovosti v naší firmě pořízením MS Windows serveru 2008, síťových multifunkčních zařízení,
  3. monitorování procesů přípravy výroby, výroby a dodávání našich produktů zákazníkům včetně bezpečnosti podniku – rozšířením kamerových systémů v našich výrobních závodech Střítež, Čeperka a Paskov,
  4. informační systém v oblasti zajištění on-line přehledu přítomných pracovníků – havarijní situace a zajištění evakuace pracovníků – pořízení jednotného docházkového systému v našich výrobních závodech Střítež, Čeperka a Paskov,
  5. dodavatelsko-odběratelské vztahy eliminováním chybovosti lidského činitele a zrychlením systému oběhu dodavatelských faktur pořízením systémového SW,
  6. služby pro zákazníky zavedením zabezpečených Wi-Fi sítí na našich expedicích.

Realizace projektu umožnila společnosti DITON  zvýšit účinnost informačního systému a zefektivnit výrobní proces a vztah k našim zákazníkům i odběratelům. Celkově byl projekt velmi úspěšný a splnil veškerá očekávání společnosti DITON i zaměstnanců. Pozitivní ohlasy máme ověřeny od zákazníků v rámci pravidelného ročního monitorování jejich spokojenosti.

V Jihlavě dne 30.10.2013

Michal Houzar – personální ředitel

Máte raději tištěný katalog?
Napište si o něj, pošleme Vám jej ZDARMA.